Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Sunnuntai, 29.
maaliskuuta
2020.
Onnittelut -
24.3.2020, 9:58 – päivitetty 24.3.2020, 10:18

Etelä-Savon valmiusfoorumi toimii operatiivisena yhteistyötahona koko Etelä-Savon hyväksi

Etelä-Savon valmiusfoorumi yhteen sovittaa ja tukee koko maakunnan alueella varautumista ja yhteistoimintaa. Kolme kertaa viikossa toteutettavat tilannekuvapalaverit painottuvat yleistilannekuvan, sivistystoimen sekä kuntasektorin muun palvelutuotannon näkökulmiin. Nyt painopisteinä olivat yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, huoltovarmuus ja toimintojen jatkuvuus.

Haasteellinen tilanne sekä poikkeusolot, vaativat kaikkien eri toimijoiden osalta yhteistyötä.

Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskusten yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään 50 miljoonaa euroa.

Lisävaltuus käytetään erityisesti palvelualojen, mutta tarpeen mukaan myös muiden toimialojen pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettäviin avustuksiin.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa rahoitusta Itä-Suomen alueella. Hakuilmoitus on tulossa ELY-keskusten verkkosivuille lähipäivinä. Tavoitteena on, että rahoituspäätöksiä päästään tekemään mahdollisimman pian.

Huoltovarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Poikkeusolot sekä toimintamallien muutos koronavirusepidemian vuoksi on tuonut uusia haasteita. Materiaaliset resurssit eri toimialoilla on selvitetty, esimerkiksi suojavarusteet sairaanhoitopiirien osalta on kartoitettu ja toimintamalleihin sekä ohjeistuksiin on kiinnitetty huomiota.

Yhtenä isona haasteena on todettu koronavirustesteihin liittyvä tulosten viivästyminen.

Etätyöskentely on monelle uutta ja osaltaan luonut haasteita. Muun muassa Etäyhteyksissä ja sähköisissä palveluissa on ollut kuormittumista.

Toimintoja on jouduttu keskittämään ja priorisoimaan useilla eri aloilla.

- Esimerkiksi ympäristöterveysvalvonnassa toiminnot keskitetään eläinlääkintähuollon kiireellisiin tehtäviin ja terveysvalvonnassa kriittiseen palvelutuotantoon, kuten vesi- ja elintarvikehuoltoon. Olemme valmistelemassa yli toimialuerajojen tapahtuvasta yhteistyöstä palvelutuotannon varmistamiseksi, kertoo terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, Sosterista.

Etelä-Savon valmiusfoorumi on valmiusjohtoryhmän laajennettu toimielin, jossa on mukana edustajat maakunnan alueen eri viranomaisista, kriittisiltä toimialoilta, maakunnan kaikista kunnista, oppilaitoksilta sekä maakunnan asiantuntijat koronaviruksen osalta.