Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 25.
syyskuuta
2018.
Onnittelut -
9.10.2017, 16:38 – päivitetty 11.10.2017, 6:39

Strategiakyselyyn vastanneilla myönteinen mielikuva Mikkelistä

Media

Mikkelin kaupungin strategiaa valmistellaan parhaillaan kovaa vauhtia. Syyskuussa reilun viikon ajan auki ollut strategiakysely keräsi yhteensä 983 vastausta. Kyselyn tarkoituksena oli tuoda esille asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia. Kyselyn tuloksia ja materiaalia on käsitelty monissa eri keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa kaupungin henkilöstön, kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

Suurin kyselyyn vastanneiden vastaajaryhmä oli 46-60-vuotiaat (31,5 %). Vastaajista 26-35-vuotiaita oli 18 %. Yli puolet vastanneista oli naisia (60 %). Vastauksia tuli eniten kaupungin asukkailta (67 %) ja toiseksi eniten kaupungin työntekijöiltä (13 %). Vastaajien yleisin perhemuoto oli lapsiperhe (41 %) ja toiseksi yleisin kahden aikuisen perhe (37 %). Suurin osa vastaajista on asunut Mikkelissä yli 10 vuotta (74 %) ja 1-5 vuotta 11 %.

Millainen Mikkeli on nyt ja tulevaisuudessa

Mikkeli koetaan kyselyn mukaan rauhalliseksi, turvalliseksi ja rikkaan historian omaavaksi kaupungiksi. Vastaajilla onkin hyvin myönteinen mielikuva Mikkelistä, vain 9 % vastasi mielikuvan olevan kielteinen tai melko kielteinen. Tulevaisuudessakin Mikkeli nähdään rauhalliseksi ja turvalliseksi kaupungiksi. Tulevaisuuden kuvissa Mikkeli nähdään myös kehittyvänä kaupunkina.

Mikkelin kehittyminen tulevaisuudessa

Kyselyyn vastanneiden mielestä tulevaisuudessa suurimpia muutoksia tarvitaan työpaikkojen määrään (67 %), tapahtumiin (62 %) sekä ravintola-, kahvila- ja kaupunkikulttuuriin (60 %). Vastaajien mielestä myös opiskelijoiden viihtymiseen Mikkelissä ja jäämiseen Mikkeliin tarvitaan muutosta (62 %).

Tyytyväisyys palveluihin

95 % vastanneista oli tyytyväisiä kirjastopalveluihin ja 85 % oli tyytyväisiä liikuntapalveluihin. Suurin tyytymättömyys kohdistui vanhuspalveluihin, sillä vain 41 % oli tyytyväisiä niihin. Tärkeimmät asiat Mikkelin tulevaisuudessa ovat toimivat ja tarkoituksenmukaiset peruspalvelut (59 %), osaavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen (43 %), uuden ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (39 %), kaupungin tasapainoinen talous (38 %) ja kunnossa olevat kadut, tiet ja kevyenliikenteen väylät (37 %).

Positiiviset tekijät Mikkelin tulevaisuudessa

Asumisen osalta Mikkelin menestystekijöiksi nousivat luonnonläheisyys ja järviluonto (59 %), sujuva arki ja lähellä olevat palvelut (52 %) sekä työllistymis-, ura- ja opiskelumahdollisuudet (39 %). Elinkeinoelämän osalta tärkeimmiksi positiivisiksi asioiksi tulevaisuudessa koetaan yrittäjäystävällinen ilmapiiri (41 %), koulutetun työvoiman saatavuus (40 %) ja hyvät liikenneyhteydet (40 %). Vapaa-ajan asumisen ja matkailun osuudessa luonnonläheisyys ja rikas järviluonto (85 %), mökkimatkailu ja vapaa-ajanasuminen (51 %) sekä hyvin tuotteistetut palvelut, kohteet ja nähtävyydet (33 %) nousivat tärkeimmiksi positiivisiksi tekijöiksi.

Tiedonsaanti ja yhteydenpito

Vastaajista 44 % kokee, että kaupungin viestintäkanavissa on kehitettävää, mutta 45 % vastaajista kokee että kaupungin päätökset ovat saatavilla kuitenkin melko hyvin. 41 % vastaajista kokee saavansa melko hyvin yhteyden kaupungin luottamushenkilöihin.

Tulevaisuus mikkeliläisenä

65 % vastaajista aikoo asua jatkossakin Mikkelissä ja 28 % aikoo mahdollisesti muuttaa pois Mikkelistä. Avoimissa vastauksissa tuli melko usein esille muuton mahdollisuus, jos työt loppuvat ja työtä on tarjolla muualla. Vaikka suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista on hyvin myönteinen mielikuva Mikkelistä, vain 19 % vastaajista suosittelisi Mikkeliä.

Terveisiä päättäjille

Kyselyyn vastanneet halusivat lähettää paljon terveisiä päättäjille, sillä niitä tuli yhteensä 323 kappaletta. Terveisissä esille nousi monia asioita, mm. palveluiden toimivuus, kaupungin imago ja tulevaisuus, mutta myös päätöksentekijöiden keskinäiset suhteet. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen kiittävät kaikesta palautteesta. Palaute otetaan huomioon meneillään olevassa strategiatyössä.

Strategiatyö etenee

Strategiatyötä voi seurata osoitteessa www.mikkeli.fi/strategia. Strategia hyväksytään joulukuussa talousarvion hyväksymisen yhteydessä.