Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Lauantai, 21.
syyskuuta
2019.
Onnittelut -
12.9.2019, 12:48

Urakkasopimus allekirjoitettiin viitostien Nuutilanmäki–Juva -urakasta

Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentamisesta. Urakka toteutetaan  kokonaisurakkana, jonka työt aloitetaan 16. syyskuuta alkavalla viikolla. Vt 5 Mikkeli–Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022. Urakkahinta on noin 41,4 miljoonaa euroa.

- Vilkasliikenteinen valtatie 5 päästään nyt toteuttamaan kokonaisuudessaan Mikkelin ja Juvan välillä. Toisen vaiheen urakassa rakennetaan viisi uutta eritasoliittymää, noin 15 kilometriä uutta, nelikaistaista valtatietä ja 12 uutta siltaa. Koko matkalle tulee rinnakkaistieyhteys hitaan liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöön, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylältä.
 
Rakentaminen vaikuttaa viitostien liikenteeseen
 
Nuutilanmäen ja Juvan Vehmaan välisen osuuden rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen enemmän kuin vuonna 2018 aloitettu Mikkeli–Nuutilanmäki -urakka, joka rakennetaan suurelta osin uuteen maastokäytävään. Kiertotiejärjestelyjä tulee olemaan runsaasti, koska kyseinen 15 kilometrin osuus tehdään pääosin nykyisen tien päälle.

- Tämän kokoluokan projektin tehokas toteuttaminen edellyttää erikoisosaamista usealta infrarakentamisen alueelta, jotka löytyvät meiltä talon sisältä. Tulemme käynnistämään ja toteuttamaan hankkeen nopealla aikataululla, jolloin myös haitat yleiselle liikenteelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi, linjaa Kreaten Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi.

Itä-Suomen pääväylän sujuvuus ja turvallisuus paranee
 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välillä valtatie on vilkasliikenteinen ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7 800–13 300 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus tästä on 11–13 prosenttia. Tie-osuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuus on myös osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Helsingin ja Kajaanin välillä valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa.
 
Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki-osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuus rakennetaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 -kaistaisena. Vt 5 Mikkeli-Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.