Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Keskiviikko, 24.
huhtikuuta
2019.
Onnittelut -
31.10.2018, 14:10 – päivitetty 2.11.2018, 9:18

Talousarvion 2019 viesti - "tehdään yhdessä Saimaan kaunis Mikkeli"

Media

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa.

Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle, mikkeliläisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019.

Mikkelin kaupunki haluaa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja edistää yritysten elinvoimaisuutta.

Tulos on niukasti ylijämäinen 2019 ja investointien rahoitukseen varaudutaan suunnitelmakaudella.

Vuodelle 2019 on budjetoitu toimintatuloja 107,7 miljoonaa ja toimintakuluja 412,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on 304,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 111,1 miljoonaa ja verotulot 211,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa tilikauden aikana 4 584 euroon asukasta kohden.

Kaupunki pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2019. Kaupunkirakenneselvityksen mukaisten päiväkoti- ja kouluinvestointien rahoitus on talouden ohjauksen keskiössä suunnitelmakaudella 2019–2023. Suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat noin 182 miljoonaa euroa ja niiden rahoittamiseksi tavoitellaan keskimäärin 25 miljoonan euron vuosikatetta vuosina 2019–2023.

Investointien nettotaso on vuonna 2019 noin 47,4 miljoonaa euroa. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa eteläisen aluekoulun ja Kalevankankaan ja Rantakylän päiväkodin rakentaminen sekä Hänninkentän huoltorakennus. Lisäksi jatketaan Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakentamista, valtatie 5:n (yhteysväli Mikkeli–Juva) rakentamista sekä aloitetaan Päämajatalon peruskorjaus.

Strategiatyö jatkuu kaupunkirakenneselvityksen sekä palvelusuunnitelman toteuttamisella

Kaupunki on osallistanut laajasti uuden kaupunkistrategian valmisteluun asukkaita, henkilökuntaa ja konserniyhtiöitä. Palvelualueet ja konserniyhtiöt ovat talousarvion laadinnan yhteydessä koonneet ohjelmiin konkreettisia toimenpiteitä, jolla kaupunkistrategiaa toteutetaan yhdessä käytettävissä olevilla raha- ja henkilöstöresursseilla.

Kaupunkirakenneselvityksen tuloksena on syntynyt yhteinen tahtotila päiväkoti- ja koulurakenteen uudistamiseen. Toteutus käynnistyy vuonna 2019 eteläisen aluekoulun, Kalevankankaan ja Rantakylän päiväkotien rakentamisella ja jatkuu suunnitelmallisesti aina vuoteen 2024 asti.

Kaupungin palvelustrategia uudistetaan laatimalla uusi palvelusuunnitelma, joka huomioi kaupungin uuden roolin, mahdollisen maakuntauudistuksen linjaukset ja Etelä-Savossa tehdyn sote-uudistuksen. Palvelusuunnitelmassa tarkastellaan erityisesti verkostoissa toimimisen ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia pinta-alaltaan laajan kaupungin ympäristössä.