Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 20.
elokuuta
2019.
Onnittelut -
6.2.2019, 7:23

Suur-Savon Osuuspankin liikevoitto pieneni - asuntokauppa vilkastui

Media

Suur-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä jatkoi vahvaa kasvua viime vuonna. Vuoden aikana omistajien määrä lisääntyi lähes 1 800 omistajalla ja kaikkiaan omistaja-asiakkaita vuoden lopussa oli 67 320.

- Uskon, että vahvalla läsnäolollamme on merkitystä omistaja-asiakkaiden määrän kasvuun. Meillä on selkeästi laajin palveluverkosto tässä maakunnassa, 10 konttoria, joissa jokaisessa on tarjolla kassapalvelut. Tarjoamme 190 ammattilaisen voimin pankki- ja vakuutuspalveluiden lisäksi varallisuudenhoito-, laki- ja kiinteistönvälityspalvelut koko toimialueellamme. Tämä luo vetovoimaa osuuspankin omistajuuteen, kertoo toimitusjohtaja Jari Himanen.

- Jaoimme tuloksesta omistaja-asiakkaillemme bonusten ja tuotto-osuuksien korkojen muodossa lähes kymmenen miljoonaa euroa eli varsin merkittävän summan, Himanen jatkaa.

Hyvä taloustilanne näkyi lisääntyneenä luottokysyntänä

Talouden hyvä vire piristi luottokysyntää viime vuonna. Uusia luottoja myönnettiin kaikkiaan 424 miljoonaa euroa, 83 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman taseen luottokanta kasvoikin 7,1 prosenttia ja rahoitustoiminta ylitti ensimmäisen kerran 2 miljardin euron rajapyykin. Erityisesti yritysasiakkaiden luottokysyntä kasvoi ja uusia yritys- ja julkisyhteisöluottoja myönnettiin 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Asuntokauppa vilkastui viime vuonna

Toisin kuin muualla Suomessa, Etelä-Savossa käytettyjen asuntojen kauppa kävi viime vuonna vilkkaammin kuin edellisenä vuonna. Kiinteistönvälittäjien ilmoittamia asuntokauppoja tehtiin maakunnassa viime vuonna 1743, se oli 68 kauppaa enemmän kuin edellisvuonna.

- OP-Kiinteistökeskuksen välittämien kauppojen määrä kasvoi lähes 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asuntojen hinnat laskivat hieman Etelä-Savossa, alueellisia eroja löytyy maakunnan sisältä. Kaiken kaikkiaan hintakehitys on Etelä-Savossa melko vakaata, Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Maija Skön kertoo

Suur-Savon Osuuspankin asuntopalveluista vastaavan asiakkuusjohtaja Eija Piiparin mukaan asuntoluottojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Uusia asuntoluottoja myönnettiin 217 miljoonaa euroa, joka oli 11 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kolmannes asuntolainoista suojattiin koronnousua vastaan, ja neljännes sairauden tai työttömyyden varalta.

- Yksi viime vuoden isoista kehityshankkeista oli asuntolainaprosessin nopeuttaminen. Asiakas saa lainapäätöksen välittömästi tai viimeistään seuraavana pankkipäivänä, kun hän on tehnyt hakemuksen sähköisessä kanavassamme. Tämä uudistus on saanut paljon kiitosta asiakkailta. Lisäksi olemme parantaneet henkilötavoitettavuuttamme, tämä kehittämishanke jatkuu tänä vuonna.

Liikevoitto selvästi edellistä vuotta pienempi

Suur-Savon Osuuspankin liikevoitto viime vuodelta oli 5,7 miljoonaa euroa kun se vuonna 2017 oli 13,9 miljoonaa euroa. Merkittävin selittävä tekijä tuloksen pienenemiseen oli kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset, joita tehtiin kaikkiaan 10,1 miljoonan euron arvosta. Luottojen arvonalentumisia kirjattiin kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa.

Maakunnan hyvinvointia rakentamassa

- Perustehtävämme mukaisesti olimme viime vuonnakin vahvasti rakentamassa toimintaympäristömme hyvinvointia. Etelä-Savon ja Kymenlaakson Osuuspankit lahjoittivat yhteensä 100 000 euroa Xamkin toiminnan kehittämiseen. Lisäksi myönsimme 20 000 euron lahjoituksen Pieksämäellä toimivalle Diakille. Lahjoitusten yhteydessä sovimme yhteistyöstä mm. senioreiden digitaitojen kehittämiseksi. Tuimme 50 000 eurolla Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamista. Vauhditimme erilaisia kumppanuuksia ja yhteistyötä urheilun ja kulttuurin parissa toimivien seurojen kanssa 275 000 eurolla, toteaa toimitusjohtaja Jari Himanen.