Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Lauantai, 25.
toukokuuta
2019.
Onnittelut -
8.3.2019, 12:07

Sote ja maakuntauudistus kaatui - Etelä-Savo hyödyntää tehdyn valmistelutyön

Etelä-Savossa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tehty työtä maakunnan menestyksen eteen. Vaikka valmistelua ei jatketa valtakunnan tasolla, maakunnassa onnistumiset ja oppi otetaan käyttöön.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehty työ on Etelä-Savolle arvokasta. Peruskysymykset ja ongelmat ovat maakunnassa olemassa, ja ne on joka tapauksessa ratkaistava.

- Pystymme hyödyntämään lähes kaiken valmistelutyön Etelä-Savon organisaatioissa. Olemme saaneet entistä tarkempaa, vertailukelpoista tietoa maakunnan taloudesta ja toiminnasta tulevaa varten. Valmistelun tuottama tieto on nyt yhteisesti kaikkien mukana olleiden organisaatioiden käytössä, muutosjohtaja Pentti Mäkinen sanoo.

Esimerkiksi koetalousarviotyön myötä Etelä-Savossa on nyt entistä tarkempi kuva maakunnan julkisen talouden tilasta ja palveluiden tuotannosta. Kasvupalveluiden, eli työllisyys- ja yrityspalveluiden uudistamista on jatkettava seuraavan hallituskauden aikana. Elinvoiman kehittäminen on maakunnan tulevaisuudelle välttämätöntä.

Yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

Etelä-Savossa uudistuksen valmistelua on tehty alusta asti yhtenä kokonaisuutena ja laajalla yhteistyöllä. Mäkisen mukaan yhteistyö on tiivistänyt suhteita niin maakunnan sisällä, maakuntien välillä kuin eri ministeriöiden kanssa.

Uudesta yhteistyöstä osoituksena ovat esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluita tarjoavan yhtiön perustaminen ja ruoka- ja puhtauspalveluja tarjoavan yhtiön valmistelu yhdessä kuntien kanssa.

Parempia palveluita asukkaille

Uudistuksen myötä on jo kokeiltu uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja maakunnan asukkaille. Tätä työtä jatketaan edelleen. Esimerkiksi omais- ja perhehoitoa on maakunnassa uudistettu onnistuneesti, samoin lapsi- ja perhetyötä, jossa on otettu käyttöön maakunnallinen perheneuvoverkosto. Maakunnallista varautumista ja valmiussuunnittelua on syvennetty.

Osallisuusohjelma vahvistaa puolestaan alueellista vaikuttamista tuoden keinoja, joilla asukkaat saadaan vahvemmin mukaan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Henkilöstön muutosvalmennuksen suunnittelusta on saatu tuloksia, jotka auttavat organisaatioita työhyvinvoinnin kehittämisessä.

- Uudistuksesta saatu tieto ja yhteistyö on jättänyt meille erinomaiset edellytykset rakentaa tulevaisuudessa entistä parempaa Etelä-Savoa, Mäkinen summaa.