Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Perjantai, 13.
joulukuuta
2019.
Onnittelut -
10.5.2019, 11:49

Siltavalua ja kiertotiejärjestelyjä luvassa viitostiellä

Media

Mikkelin puoleisessa päässä valtatie 5:n tienrakennushanketta on käynnissä muun muassa louherakenteen teko. Maanantaina 13.5. aloitetaan murskaustyöt urakka-alueen alkupäässä olevasta kalliosta louhitun kiviaineksen osalta. Louhinta- ja murskaustyöstä saattaa aiheutua meluhaittaa ja kantautua pölyä lähialueelle. Työvaihe kestää 2–3 viikkoa, eikä sillä ole vaikutuksia liikenteeseen.

Launialankadun ylittävän risteyssillan valutyö aloitetaan maanantaina 13.5. klo 7. Työkohteessa on liikenteenohjaajat, jotka opastavat liikennettä työn etenemisen mukaan.

Hankkeen loppupäässä, eli Juvan päässä, tehdään muun muassa kantavia kerroksia. Särkämäisen entisen kioskin kohdalla päällystetään valtatien eteläpuolelle rakentuva kiertotie. Kiertotie on käytössä touko-kesäkuun ajan. Alueella on nopeusrajoitus 50 km/h.