Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Maanantai, 27.
toukokuuta
2019.
Onnittelut -
11.3.2019, 13:33 – päivitetty 12.3.2019, 13:04

SDP:llä, Keskustalla, Vihreillä ja Kristillisdemokraateilla yhteinen linja Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamisesta

Media

Sosialidemokraattien, Keskustan, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien kesken syntyi yhteinen, palvelut turvaava linja Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamisesta. Ryhmien puheenjohtajat pitävät tärkeänä hyvää kuntataloutta ja asukkaiden peruspalveluista huolehtimista. Kantana on, että on tehtävä päätöksiä, joista myös tulevat sukupolvet voivat olla tyytyväisiä.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Satu Taavitsaisen mukaan Mikkelin kaupungin talouden tasapainottaminen on erittäin tärkeää ja se on tehtävä niin, että turvataan laatu ja lähipalvelut kuntalaisten peruspalveluissa, kuten lasten päivähoidossa, perusopetuksessa, kirjastoissa ja vanhustenhuollossa. Taavitsainen on tyytyväinen subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen palautumisesta ja maksuttoman varhaiskasvatuksen laajenemisesta.

- Mieluummin säästäminen pitää kohdentaa sekä kaupungilla että Essotessa väliportaan hallintoon kuin lapsia ja vanhuksia hoitavaan henkilöstöön ja ihmisten lähipalveluihin. Julkiset palvelut ovat asukkaidemme ruisleipä.

- Talouden tasapainottaminen pitää tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti heikompia suojellen. Olen tyytyväinen ryhmäpuheenjohtajien välisiin neuvotteluihin, joista lopputuloksena syntyi enemmistön ratkaisu, josta on kuntalaisten arkeen mahdollisimman vähän haittaa, sanoo Taavitsainen.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajan Pekka Pöyryn mukaan Keskustan hallitusryhmä hyväksyy Keskustan kunnallisjärjestön linjausten mukaisesti palvelurakennesuunnitelman, jolla saavutetaan lähes 28 miljoonan euron talouden tasapainoitusnäkymä. Valtuustoryhmä käsittelee paketin seuraavassa valtuustoryhmän kokouksessa.

- Se on huomattavasti enemmän, mitä alkujaan lähdimme hakemaan. Pidämme tärkeänä ettei säästötoimia kohdisteta lapsia ja nuoria koskeviin toimintoihin, kuten päivähoitoon tai koulutuksen tuntikehykseen, Pöyry sanoo.

Keskustan mielestä on tärkeää, että kantakaupungin ohella huolehdimme myös pitäjien peruspalveluista ja alemman tieverkon tieavustuksista koko Mikkelin kaupungin alueella. Aluejohtokuntien resurssien´turvaaminen mahdollistaa koko kaupungin kehittämisen ja vetovoimaisuuden.

- Näillä sopeutustoimilla kaupungin talous saadaan tasapainoon, uskoo Pöyry. Mikkelin kaupungin talouden suunta on riippuvainen Essoten kustannustason kehityksestä. Viime vuotisten useiden prosenttien ylitysten edessä olemme jatkossa voimattomia, sellaisia säästöjä ei kaupunkilaistemme peruspalveluista enää löydy. Jatkossa eteen tulisivat leikkaukset kulttuuri ja kirjastopalveluissa, joiden saatavuus tässä paketissa pystyttiin turvaamaan, Pekka Pöyry tiivistää.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Veli Liikanen korostaa Vihreiden tyytyväisyyttä siihen, että näiden neuvottelujen avulla onnistuttiin välttämään suuret leikkaukset koulutuksesta ja kulttuuripalveluista.

- Tuntikehyksestä ei leikata, kirjastosäästöt ovat maltillisia ja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan aiemman päätöksen mukaisesti. Kaupungin taloustilanne on hyvin vaikea, joten edessä on myös ikäviä tasapainotustoimia, Liikanen muistuttaa.

- Kiitän neuvotteluissa mukana olleita ryhmiä hyvästä ja asiallisesta yhteistyöstä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen muistuttaa kaupungin talouden ahdingosta ja pitää hyvänä, että on saatu laaja enemmistö talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden taakse.