Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 18.
kesäkuuta
2019.
Onnittelut -
2.1.2019, 16:27

Sähköjä palautettu päivän aikana tuhansille asiakkaille Etelä-Savossa

Suurhäiriötilanteen hallintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä kriittisen infran toimijoiden sekä kuntien kesken. Sähkönjakelun vika-alueet painottuvat tällä hetkellä edelleen jakelualueemme länsi- ja luoteisosiin. Asentajia työskentelee 120 henkilöä maastossa vikojen korjaustyössä. Myös muuta henkilöstöresurssia varataan illaksi ja yöksi erilaisiin tehtäviin.

Puhelinasiakaspalvelumme on sujunut hyvin, pahoilta ruuhkautumisilta on vältytty. Asiakkaiden ilmoitusten perusteella työtehtävät on saatu jaettua sujuvasti eteenpäin työryhmille.

Torstaina jakelualueellamme lentää kaksi kopteria, toinen kartoittaa vika-alueita ja toinen raivaa johtoaukeita. Pidämme yllä jatkuvasti viankorjausvalmiutta, koska sääennusteiden mukaan uusia lumisateita on odotettavissa loppuviikolle.

Vikapalvelunumeroomme 0800 90440 kannattaa soittaa, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun. Voit myös ilmoittaa vianaiheuttajan sijainnin vikailmoituslomakkeella. Sähkönjakelun palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että saamme kirjattua ja välitettyä maastoon tiedon vian aiheuttajista ja sijainnista.

Jos sähköjen palauduttua kiinteistön sähkö käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat aaltoilevasti normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo tai pahimmillaan sähköiskun vaara. Jos tunnistat nollavian, katkaise sähköt pääkytkimestä. Sähkökeskuksen metallinen runko voi olla jännitteinen, joten katkaise sähköt varovaisuutta noudattaen. Nollavikatapauksissa ota aina yhteys vikapalvelunumeroomme puh. 0800 90440.

Keskijänniteverkon tilaa voit seurata nettisivujemme häiriökartalta.

Keskijänniteverkossamme on 4600 sähkötöntä asiakasta keskiviikkona klo 16.

Tilannetietoa välitämme myös some-kanaviemme Facebookin (@jarvisuomenenergia) ja Twitterin (@jarvisuomenene) kautta.

Pienjänniteverkon vioista emme saa tietoa järjestelmiimme ja toivomme asiakkailta tietoa vikapaikoista. Jos tiedät vikapaikan sijainnin (esim. puu linjalla), tee vikapaikkailmoitus joko soittamalla Vikapalveluumme (24 h) puh.0800 90440 tai vikailmoituslomakkeella

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.