Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 19.
maaliskuuta
2019.
Onnittelut -
9.7.2018, 10:44

Pertunmaalle uusi sähköasema – merkittävä investointi alueen energiahuollon kehittymiseen

Uudella sähköasemalla on tärkeä merkitys Pertunmaan sähkönsaannille sekä koko alueen energiahuollon kehittymiselle. Nykyaikainen 110 kV suurjännitejohto sekä keski- ja pienjännitejohdon maakaapelointi parantavat merkittävästi sähkönlaatua koko Pertunmaalla.

Tänään sähkönjakeluverkkoon liitettävä sähköasema ja uudet johtojärjestelyt lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Pertunmaan taajamassa sekä vahvistavat lähialueiden sähkönjakelua. Pirttiharjun alueelle rakennettu asema toimii myös huoltotöiden solmupisteenä, esimerkiksi varayhteytenä ja korvaamassa muita sähköasemia vikatilanteissa. Sähköaseman urakoitsijana oli VEO OY ja rakennuttajana Järvi-Suomen Energia.

Tammikuussa 2018 aloitetun sähköasemaurakan yhteydessä rakennettiin 6,4 kilometriä suurjännitejohtoa. Suurjännitejohdon 110 kilovoltin jännite on Järvi-Suomen Energian suurin. Suurjännitejohdon urakoitsijana toimi TMV Line.

Lisäksi alueella maakaapeloidaan keskijänniteverkkoa noin 4 kilometriä ja pienjänniteverkkoa noin 7 kilometriä. Kaapelointiurakan on tarkoitus valmistua marraskuussa 2018. Maakaapeloinnin urakoitsijana on Enerke Oy.

Pertunmaan asukkaat hyötyvät näistä investoinneista, sillä sähkökatkot vähenevät ja sähkönlaatu paranee entisestään. Uu­den ase­man ja suurjännitejohdon huip­pu­tek­niik­ka ja lisäänty­nyt teho pa­ran­ta­vat käyttövar­muut­ta myös häiriöti­lan­teis­sa, sanoo Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Jani Siltala.

Kokonaisuudessaan Pertunmaan uuteen sähköasemaan liittyvät hankkeet kustantavat noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat osa investointiohjelmaa, jolla varmistetaan Järvi-Suomen Energian noin 30 taajamaluonteisen alueen sähkön toimituksen varmuutta. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2018 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa.