Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 18.
kesäkuuta
2019.
Onnittelut -
2.1.2019, 12:36

Mikkelissä käynnistyy lukemisen unelmavuosi

Lukemisen unelmavuosi on kaikkien mikkeliläisten yhteinen teemavuosi, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda iloa, innostusta ja yhdessäoloa lukemisen ympärille.

Teemavuosi lähti liikkeelle valtuustoaloitteesta, jossa nostettiin esiin huoli lukutaidon ja –harrastuksen tilasta Suomessa. Unelmavuoden suojelijana on kansanedustaja Lenita Toivakka.

Lukemisen unelmavuoden runko rakentuu One book, one community eli Koko kaupunki lukee -menetelmän mukaisesti, jossa yhden kirjan ympärille nivotaan erilaisia tapahtumia ja toimintoja sekä nostetaan esiin teoksen teemoihin liittyvää kirjallisuutta. Kirjaksi on valittu Emmi Itärannan Teemestarin kirja, jonka teemat ovat Mikkelissä ja kaikkialla maailmassa ajankohtaisia: puhdas vesi, ystävyys, kierrätys ja muisti. Menetelmää ei ole tiettävästi aiemmin toteutettu Suomessa.

Lukemisen unelmavuosi innostaa lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta sekä rohkaisee kokeilemaan uusia tapoja lukea ja jakamaan ne muiden kanssa. Jokainen voi ilmoittaa oman tapahtumansa tai kokeilunsa mikkelilukee.fi –verkkosivulle. Lukemisen unelmavuosi kannustaa osallistumaan yhteisölliseen toimintaan lukemisen ympärillä. Mukaan toivotaan myös vaikkapa työporukoita ja yhdistyksiä.

Toimintoja koordinoi Mikkelin seutukirjasto. Kirjaston ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia ja tempauksia julkistetaan pitkin vuotta.

Lukemisen unelmavuoden avajaistapahtuma on tiistaina 15.1. klo 9 - 14 kauppakeskus Stellan Tähtitorilla.