Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Maanantai, 27.
toukokuuta
2019.
Onnittelut -
6.9.2018, 12:20

Mikkelin Yrittäjien Yksinpuurtaja-palkinnon saaja osaa viestinnän ja markkinoinnin

Media

Mikkelin Yrittäjät ry palkitsi Tmi SaaraLiu:n yrittäjän Saara Liukkosen vuoden 2018 Yksinpuurtaja-palkinnolla

Mikkelin Yrittäjät ry haluaa Yksinpuurtaja -palkinnolla muistaa yritystään yksin pyörittäviä yrittäjiä ja samalla myös muistuttaa yksinyrittävien tärkeydestä. Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä puolet on yhden hengen mikroyrityksiä. Palkintoa on jaettu vuosittain vuodesta 2009 lukien.

SaaraLiu tekee viestintään ja markkinointiin liittyviä palveluita yrityksille ja yhteisöille. Yrityksen painopistealueet ovat koulutukset, viestintäpalvelut ja tapahtumat. Toiminimi SaaraLiu on toiminut jo 1990-luvulta saakka. Päätoimisena yrittäjänä Saara on toiminut seitsemän vuotta.

SaaraLiu auttaa yrityksiä onnistumaan asiakkaidensa kanssa ja rakentamaan menestyvää liiketoimintaa. Saara haluaa olla mahdollistaja, jota asiakkaat suosittelevat lämpimästi erilaisiin markkinoinnillisiin ja viestinnällisiin haasteisiin.

Saara sanoo, että on otettu saamastaan huomionosoituksesta.

- On loistavaa, että meidät yksinpuurtajatkin huomioidaan. Emme tee kaikkea kuitenkaan yksin vaan verkostot, esim. muut yksinyrittäjät, ovat tärkeitä. Sieltä löytyy vertaistukea, alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja ystäviä.

Mikkelin Yrittäjät ry korostaa valintakriteereissään että palkittava on toiminut päätoimisesti vähintään kolme vuotta. Saara on tuonut verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median myös pienempien paikallisten yritysten saataville koulutusten ja palveluiden avulla. Saara on monessa mukana ja välillä ihmetyttää, miten hän ehtii kaiken tehdä. Saara on auttanut montaa yritystä ja yhdistystä ja kannustanut myös muita yrittäjyyteen.

Kuuntele Yksinpuurtaja-palkinnon saajan Saara Liukkosen haastattelu.