Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Maanantai, 27.
toukokuuta
2019.
Onnittelut -
4.3.2019, 15:30

Mikkelin palvelurakenteen muutos etenee - palvelusuunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle

Media

Mikkelin kaupunginhallitukselle esiteltiin maanantaina 4.3.2019 Perlacon Oy:n valmistelema palvelusuunnitelmaesitys. Esitys pohjautuu johtavien viranhaltijoiden haastatteluihin sekä palvelusuunnitelman ohjausryhmän evästyksiin. Palvelusuunnitelman ohjausryhmän jäsenet olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.), kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.), hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juhola (sd.), kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.), kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) sekä kaupungin operatiivinen johto kaupunginjohtaja Timo Halosen johdolla. Lisäksi ohjausryhmässä oli myös henkilöstön edustajia. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

- Puolitoista vuotta kestänyt palvelurakenteita ja toimintatapoja uudistava työ on edennyt vaiheeseen, jossa lähes kaikki mikkeliläisten arkeen vaikuttavat palvelut on käyty läpi, kertoo palvelusuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Aholainen.

- Viime kesäkuussa valtuuston hyväksymin toimenpitein rakennetaan Urpolan ja Lähemäen aluekoulut ja neljä uutta päiväkotia ja nyt valmistuneessa palvelusuunnitelmassa varmistetaan mikkeliläisille hyvät palvelut kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa, Aholainen vetää yhteen.

Molemmissa vaiheissa on haettu toimenpiteitä, joilla vahvistetaan myös kaupungin taloutta.

- Talouden tasapaino edellyttää molempien rakennepakettien toteutumista ja lisäksi myös verotuksen tasoon puuttumista, Aholainen sanoo.

- Henkilöstövaikutukset ovat esitettävien toimenpiteiden osalta reippaasti yli sadan.

- Monet esitettävät toimenpiteet jättävät avoimeksi mm. sen, hoidetaanko tehtävät omana työnä vai ostetaanko palvelu ostopalveluna. Lähtökohta on, että tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja mahdollisimman taloudellisesti kaupungin kannalta, Aholainen korostaa.

Palvelusuunnitelman laadintaprosessi alkoi marraskuussa 2018. Perlacon Oy:n konsulttien laatima palvelusuunnitelmaesitys on selvitys eikä itsessään vielä päätösasiakirja. Maanantaina 11.3.2019 kaupunginjohtaja antaa hallitukselle palvelusuunnitelmasta oman päätösesityksensä, johon sisältyy myös toimenpiteet talousarviovuodelle 2019 ja taloussuunnitelmavuosille 2020 -2022. Nämä viedään valtuuston päätettäväksi 18.3.2019.

- Palvelusuunnitelma muodostaa keskeisen osan Mikkelin kaupungin tasapainottamisohjelmaa, toteaa kaupunginjohtaja Timo Halonen.

- Kaupunginjohtajan esityksessä 11.3. otetaan kantaa myös Essoten Mikkelin kuntaosuuden kehitykseen ja tuleviin kunnallis- ja kiinteistöveroratkaisuihin. Työtä on tehty yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tarvittavat sopeutustoimenpiteet tehdään kolmen vuoden aikana muun muassa eläköitymisten ja henkilöstön uudelleensijoittumisten kautta, Halonen jatkaa.