Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 28.
tammikuuta
2020.
Onnittelut -
20.11.2019, 9:45

Mikkelin kaupungin konsernirakenteen selvittäminen etenee

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta ehdotettiin, että kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus.

Selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Konserni- ja elinvoimajaosto kävi kokouksessaan 19. marraskuuta asiasta keskustelua ja ohjeisti talouspalveluita valmistelemaan kilpailutus ulkopuolisesta konsernirakenteen selvittäjästä.

– Olemme vajaan kahden vuoden ajan käyneet aktiivista keskustelua tytäryhtiöiden kanssa konsernin rakenteellisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. On hyvä, että asia otettiin esille myös kaupunginvaltuustossa. Nyt on oikea aika saada myös ulkopuolinen näkemys Mikkelin kaupunkikonsernista, toteaa konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Yrittäjyys, houkuttelevuus ja matkailu mietinnän alla

Jaosto käsitteli kokouksessaan myös kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja maakuntaliiton ajankohtaiset asiat. Keskustelun aiheina olivat Mikkelin seudun yritystilanne, seudun houkuttelevuus sekä matkailu. Vierailijoina kokouksessa kävivät Miksei Oy:stä toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen sekä maakuntaliitosta kehittämispäälliköt Anne Kokkonen ja Tomi Heimonen.