Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 19.
maaliskuuta
2019.
Onnittelut -
11.6.2018, 15:45

Kirurgisia toimenpiteitä ei siirretä Mikkelistä muihin sairaaloihin

Media

Tekonivel-, selkä- tai rintarauhaskirurgisia toimenpiteitä ei siirretä Mikkelin keskussairaalasta muihin sairaaloihin. Sen sijaan Mikkelin keskussairaala vahvistaa omaa leikkaustoimintaansa niin, että lonkka- ja polvitekonivelleikkausten määrä vuositasolla täyttää keskittämisasetuksen määrällisen kriteerin eli vähintään noin 600. Näin linjasi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus maanantaina.

Essote on käynyt koko kevään neuvotteluja yhteistyöstä Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kanssa keskittämis- ja päivystysasetuksen muutoksiin liittyen. Viime vaiheessa keskusteluja on jatkettu Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sopimuksen uusimisen yhteydessä. Tämän sopimuksen hyväksyminen on nyt lykkäytymässä syksyyn muun muassa Keski-Suomen ja Siun soten neuvottelujen pitkittymisen takia.

- Essote asetti nyt omia linjauksiaan, jotka neuvotteluissa tulee huomioida, kuvailee päätöstä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Hallitus esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle, että KYS:n erityisvastuualueen keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvää valmistelu- ja neuvotteluprosessia jatketaan ennen maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollista voimaantuloa vuosina 2018-2019.

Hallituksen linjauksen mukaisesti Mikkelin keskussairaalasta järjestetään Savonlinnan keskussairaalaan tarpeen mukaan verisuonikirurgian, urologian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin konsultaatioita virkatyönä. Myös sairaaloiden välistä koulutusyhteistyötä tuetaan ja toteutetaan (mm. meeting-toiminnalla).

Hallitus linjasi myös, että Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan jakamatonta takapäivystystä kirurgian erikoislääkärien työpanoksella. Lisäksi Mikkelin keskussairaala voi ohjata kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnaan 6-12 kuukauden jaksoksi vuodessa (päivystyspalvelu ja päiväaikainen toiminta).

Muista erikoisaloista hallitus totesi muun muassa, että synnytysten ohjautuminen sekä tahdosta riippumattoman aikuispsykiatrisen osastohoidon ja päihdekuntoutuksen laitospalvelujen keskittäminen Mikkelin keskussairaalaan on Etelä-Savon maakunnan erikoissairaanhoidon toimivuuden turvaamiseksi välttämätöntä.