Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Torstai, 27.
helmikuuta
2020.
Onnittelut -
30.9.2019, 13:54 – päivitetty 30.9.2019, 14:04

Etelä-Savoon odotettavissa tasaista väkiluvun alenemista

Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka. Vuositasolla väestön väheneminen Etelä-Savossa on noin 1 160 henkilöä vuotta kohden vuosina 2019–2040. Kehitys on ennusteen mukaan samansuuntaista koko maakunnassa, kaikkien alueen kuntien trendi on laskeva.

Suhteellisesti vähiten väestöään vuoteen 2040 mennessä menettää ennusteen mukaan Mikkeli, noin 11 prosenttia. Voimakkaimmin väestöään ennusteen mukaan menettää puolestaan Savonlinnan seutu, 25 prosenttia. Vielä vuonna 2015 annetussa Tilastokeskuksen väestöennusteessa Mikkelin väkiluvun ennakoitiin pysyvän ennallaan vuoteen 2040 mennessä.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa on 116 522 asukasta nykyisellä maakunta- ja kuntajaolla. Heinäveden ja Joroisen vuonna 2021 tapahtuvan maakuntavaihdoksen huomioiden Etelä-Savon väkiluku on vuonna 2040 yhteensä 110 545.