Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Torstai, 27.
helmikuuta
2020.
Onnittelut -
27.9.2019, 8:14

Essoten valtuusto muutti 2019 talousarviota

Essoten valtuusto teki muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon kokouksessaan torstaina. Kulut näyttävät puolivuotiskatsauksen perusteella ylittävän arvioidun noin 21,2 miljoonalla eurolla, minkä johdosta talousarvioon on lakisääteisesti tehtävä muutoksia. Kuntalaskutuksen muutos on vuoden 2018 tilinpäätöksen lukuun verrattuna noin 15 miljoonaa eli kasvua on valtakunnallisen trendin mukaisesti noin 4,6 prosenttia.

Mittaviin talousarviosta poikkeamisiin Essotessa on reagoitu muun muassa talous- ja muutosohjelman sekä yhteistoimintaneuvottelujen avulla. Talous- ja muutosohjelman toimet ovat vaikuttaneet tähän mennessä noin kolmen miljoonan euron verran ja niillä tavoitellaan seitsemän miljoona kulujen alenemaa kuluvana vuonna. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoite on yhdeksän miljoonan euron alenema. Tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä, eikä näitä lukuja voi laskea yhteen.

- Kulujen kasvu tulee pääasiassa ostopalvelujen hintojen ja omaishoidon tuen kasvusta sekä lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden hinnannousuista. Näihin on vaikea vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Oma toimintamme on pysynyt hyvin talousarviossa ja muun muassa henkilöstön määrää on merkittävästi alennettu, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Valtuusto kävi myös keskustelua taloustilanteesta. Valtuutettuja huolettivat henkilöstön jaksaminen monissa prosessien, lähinnä hankkeiden aiheuttamissa muutoksissa ja menojen kasvu.  Jäsenkuntien talouden todettiin olevan hankalassa tilanteessa.

Kuntayhtymän johtaja Kortelainen piti epärealistisena odotuksia, että kokonaiskustannukset laskisivat sotessa vuositasolla. Hän myös lupasi, että kuntayhtymän eri hankkeet esitellään valtuustolle 14.11. seminaarissa.

- Essoten kaikkien menojen kasvu ollut koko ajan tarvevakioituna alle valtakunnan keskitason, joten ei täällä mitenkään leveästi eletä. Meillä kaikilla on huoli henkilökunnan jaksamisesta ja taloudesta, sanoo valtuuston puheenjohtaja Eero Aho