Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 26.
toukokuuta
2020.
Onnittelut -
6.11.2019, 14:37

Essote lomauttaa 400 henkilöä

Essote on käynyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena kuntayhtymä lomauttaa neljäsataa henkilöä kahdeksi viikoksi. Lakkautettavia tehtäviä on noin 25 ja irtisanotuksi joutuu noin kymmenen henkilöä.

- Lukuihin tulee vielä tarkennuksia, koska tehtävämuutoksia on paljon ja niiden sovittaminen yhteen vie aikaa. Toimeenpanon pitäisi olla kokonaan ohi 18. marraskuuta, kertoo yhteistoimintaneuvottelut Essotessa vetänyt muutosjohtaja Sami Sipilä.

Esimiehet voivat toteuttaa lomautukset 9.12.2019–31.5.2020 välisenä aikana. Yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle rajattiin neuvottelujen aikana suorassa asiakas- ja potilastyössä toimivat lääkärit, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät.

- Lomautusten kohteena olevien määrittelyssä on tehty kokonaisarvio ja pyritty minimoimaan toiminnalle ja potilaille aiheutuva haitta. Lomautusten kohteina olevia yksiköitä tai henkilöitä emme tässä yhteydessä avaa julkisuuteen, Sipilä kertoo.

Essoten yt-neuvotteluolla saavutetaan noin yhdeksän miljoonan euron kulusäästöt, jotka toteutuvat pääosin niin sanotun luonnollisen poistuman ja lomautusten kautta. Koko kuntayhtymässä eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien ja irtisanoutumisten euromääräinen vaikutus vuosien 2019–21 välisenä aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Loput neljä miljoonaa säästöistä kootaan ostopalveluista, lomautusten avulla sekä pienempien yksittäisten säästötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella henkilötyövuosien vähenemä on vuosien 2019–21 välisenä aikana noin 60.