Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 25.
syyskuuta
2018.
Onnittelut -
10.11.2017, 10:50

Essote ja Sosteri perustavat yhteisen kirurgian ylilääkärin viran - varmistaa leikkausten jatkumisen Mikkelissä

Essoten ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin yhteistyö tiivistyy. Kuntayhtymät perustavat yhteisen kirurgian vastaavan ylilääkärin viran. Sosterin hallitus teki asian suhteen tarvittavat päätökset tiistaina ja Essoten hallitus torstaina.

- Yhteistyön taustalla on keskittämisasetus, joka niiltä tekeviltä yksiköiltä. Kumpikaan keskussairaala ei yksin johtaja Jarmo J. Koski.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen pitää yhteistä virkaa merkittävänä askeleena kohti Etelä-Savon maakuntaa.

- Onhan tämä historiallisen ainutlaatuista. Virka varmistaa leikkaustoiminnan jatkumisen kahden keskussairaalan mallilla. Tämä on ensimmäinen askel sote-uudistuksen mukanaan tuomaa maakunnan liikelaitosta, Kortelainen arvio.

Essote tilaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän Keski-Suomen kanssa

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspotilastietojärjestelmä tulee Etelä-Savoon yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Uuden järjestelmän hankinnan tavoitteena on hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta ja sitä myötä nykyistäkin parempi laatu sekä tuottavuuden paraneminen. Tietojärjestelmän lisäksi myös toiminta muuttuu merkittävästi, mikä näkyy asiakkaille lopulta parempina palveluina.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri päätti yhtyä Keski-Suomen hankkeeseen tiistaina ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus teki vastaavan päätöksen torstaina. Myös Pieksämäen kaupungin odotetaan tekevän vastaavan päätöksen.

Hankinnalla korvataan jo käyttöikänsä loppupäässä olevia järjestelmiä, joista merkittävin on nykyinen potilastietojärjestelmä Effica. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Kilpailutusta on valmisteltu jo useamman vuoden ajan.

- Uusi järjestelmä tukee toimintojen kehittämistä ja se mahdollistaa omalta osaltaan sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen. Järjestelmän hankinta on todella merkittävä tapahtuma, mutta suurin työ tehdään toimintojen uudistuksissa, kertoo Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan ohjelmiston käyttöönoton ja toimintojen uudistamisen valmisteluun tulee osallistumaan eri vaiheissa 30-40 essoteleista. Koko henkilöstö koulutetaan aikanaan uusiin käytäntöihin ja ohjelmiston käyttöön.