Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Keskiviikko, 18.
heinäkuuta
2018.
Onnittelut -
11.10.2017, 10:02 – päivitetty 16.10.2017, 14:43

Esedu vahvistaa asemaansa Etelä-Savossa

Media

Etelä-Savon ammattiopistoa ylläpitävä Etelä-Savon Koulutus Oy on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä uuden ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 lukien. Esedun ensisijaisena toiminta-alueena on jatkossa koko Etelä-Savon maakunta.

Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen lisäksi Esedu on saanut työvoimakoulutuksen sekä laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämisluvan. Sama koulutustarjonta jatkuu ja lupaan sisältyy myös mahdollisuuksia tarjonnan laajentamiseen.

- Järjestämme jatkossakin metsäkoneenkuljettajakoulutusta koko maakunnan alueella yhteistyössä Itä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa, kertoo toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Koulutuksen rahoitus muuttuu ensi vuoden alusta lukien ja saatujen lisävastuiden kanssa Esedu on saanut 2.518 opiskelijavuoden vähimmäismäärän, joka nykyisellä järjestäjäverkostolla kattaa hyvin alueella tarvittavan osaavan työvoiman varmistamisen. Myönnetyillä opiskelijavuosilla ja niiden kautta tulevalla rahoituksella järjestetään jatkossa ammatillisen perustutkintokoulutuksen lisäksi myös ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus sekä tutkinto- ja osatutkintotavoitteinen työvoimakoulutus.

Reformi tuo muutoksia ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Yhä suurempi osa osaamisen kehittämistä siirtyy työelämän aitoihin oppimisympäristöihin. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä - näytöissä, jotka toteutetaan pääosin työpaikoilla. Osaamista arvioivat aina opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Osaamisen kehittämisen malli muuttuu uuden lainsäädännön myötä merkittävästi. Opintojen alussa katsotaan, mitä osaamista opiskelijalla jo on ja mitä vielä puuttuu, aiemmin hankittu osaaminen tulee aidosti tunnistaa ja tunnustaa.

- Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) ja tarjotaan mahdollisuus edetä opinnoissa oman suunnitelman mukaan joustavasti, kertoo Seppänen.

Ohjattua osaamisen kehittämistä pitää tarjota myös kesäaikana ja tavoitteena on opiskeluaikojen tiivistäminen. Opettajan tehtävänkuva on muutoksessa: ohjaamisen merkitys kasvaa ja oppituntien pitämisestä siirrytään vahvemmin osaamisen kehittymisen valmennukseen. Opiskelijoiden osaamisen kehittämistä tehdään jatkossa yhdessä aiempaa enemmän esimerkiksi työelämän, taitovalmentajien ja ohjauksen ammattilaisten kanssa.

KasvuEsedu Oy vastaa jatkossa markkinaehtoisesta toiminnasta

Ei-tutkintotavoitteinen osaamisen kehittäminen siirtyy vaiheittain Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön KasvuEsedu Oy:n kautta tarjottavaksi. Tuotanto säilyy kuitenkin toistaiseksi Esedun toimintana. KasvuEsedu Oy:n toimitusjohtajana aloittaa 1.11.2017 Esedun myyntipäällikkö Teija Pylkkänen oman toimensa ohella.

KasvuEsedun tavoitteena on lisätä myyntiä, kehittää tuotteita, etsiä uusia markkinoita ja toimia aktiivisesti yritysten ja työyhteisöjen kehittämisen kumppanina.