Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Sunnuntai, 21.
lokakuuta
2018.
Onnittelut -
5.12.2017, 10:28

Aikuisten toisen puolesta sähköinen asiointi alkaa Essotessa – ensimmäisenä maailmassa

Ensimmäisenä koko maailmassa ottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä käyttöön sähköisen aikuisten toisen puolesta asioinnin sote-asioissa. Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuutuksen tekemistä Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-portaalissa.

Valtuutus astuu voimaan heti. Sen jälkeen toinen henkilö voi asioida valtuutuksen antajan puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa palveluihin kuuluu ajanvaraus, mutta palvelu laajenee vähitellen myös muihin Essoten palveluihin ja muun muassa Omakantaan.

- Valtuutuksen antajalla täytyy siis vielä tässä vaiheessa olla jonkin verran digitaalisia taitoja. Sähköisen valtuuttamisen myötä sähköisen asioinnin edut, kuten ajasta ja paikasta riippumaton asiointi saadaan erityisesti ikääntyvien läheistensä asioita hoitavien ja omaishoitajien arkea helpottamaan, kun terveydenhuollon aikoja voi varata netistä toisen puolesta, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen puolesta asiointia edistäneestä Essoten PUOLA-hankkeesta.

Väestörekisterikeskus vastaa Suomi.fi-verkkopalvelusta ja sen osana toimivasta Valtuudet-palvelusta.

- Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Tiedossamme ei ole, että muualla maailmassa aikuinen voisi sähköisesti valtuuttaa toista henkilöä asioimaan puolestaan sote-asioissa, kertoo Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltunen.

Alle 10-vuotiaan lapsen puolesta on aiemmin voinut muun muassa varata terveydenhuollon aikoja sähköisten palvelujen kautta useiden terveydenhuollon organisaatioiden alueella. PUOLA-hankkeessa on myös luotu kertakirjautumisratkaisu Essoten sähköisestä asiointipalvelusta Omakantaan: kun henkilö kirjautuu Essoten sähköisiin palveluihin, hän pääsee samalla kirjautumisella myös Omakantaan.

- Aikuisten puolesta asiointi on täysin uusi uria aukovaa. Jatkossa tämä tulee helpottamaan suuresti muun muassa edunvalvojien ja ikääntyneiden vanhempiensa asioita hoitavien työtä, sanoo projektipäällikkö Jari Suhonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Essote tarjoaa Mikkelin seudulla sote-palveluja seitsemässä kunnassa noin 80 000 asukkaalle ja lisäksi kuntayhtymään kuuluvat erikoissairaahoidon osalta Pieksämäki ja Joroinen.